Palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus on oppimisprosessi, joka mahdollistaa kasvun ja kehityksen, omaan tahtiin. Työnohjaus on paikka, jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista sekä jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla.

Työnohjaus kasvattaa ihmisten sitoutumista tekemäänsä työhön ja samalla pystytään takaamaan tasokas työsuoritus. Tällä tavalla ihmisten hyvinvointi lisääntyy ja motivaatio paranee.  Ryhmämuotoinen työnohjaus on myös kustannustehokasta, koska useampi saa samalla kerralla tukea.

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä omassa työssään. Työnohjaus on erinomainen tuki myös yrittäjälle, joka kaipaa tukea omaan tekemiseensä ja tarvitsee paikan, jossa voi puhua turvallisesti kaikesta.

Yksilöohjauksessa etämahdollisuus.

Luennot

Hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi erilaisia luentoja.

Kysy lisää, luennot räätälöidään tarpeen mukaan.