Tietoja

Raindrop Consulting on vuosien kasvun ja kehityksen tuloksena saavuttanut nykyisen nimensä ja muotonsa. Minä olen Heidi Korhonen, muutoksen mahdollistaja, jota motivoi se, että voi tukea ihmisiä huomaamaan omat voimavaransa ja samalla tukea kasvua ja kehitystä.

Olen valmistunut liiketalouden tradenomiksi v. 2001 ja vuosien työura erilaisissa taloushallinnon tehtävissä herätti huomaamaan, kuinka vaativassa työympäristössä yhä useammat työskentelevät. Kokemusta on karttunut myös työskentelystä verkostomarkkinoinnin parissa. Kaikki tämä on ohjannut omaa uraa entistä enemmän kohti toisia tukevaa toimintaa.

Oma firma minulla on ollut 13 vuotta, osan ajasta sivutoimisena. Tämä aika on avannut silmiäni todella paljon ja olen huomannut, että moni pyörittää yritystoimintaa suurella sydämellä ja on usein haasteiden edessä yksin. Samalla oma hyvinvointi jätetään helposti taka-alalle. Tärkein henkilö on kuitenkin jokainen itse ja sen vuoksi onkin laitettava itsensä etusijalle ja muistettava ylläpitää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Keväällä 2022 valmistuin työnohjaajaksi (STOry), joka on antanut erittäin paljon lisää oppia, taitoa ja vahvistusta tähän työhön. Kokemusta ohjaustyöstä on kertynyt koko koulutuksen ajan ja jatkunut sen jälkeenkin, lähes 4 vuotta. Pääpaino on ollut vapaaehtoisissa ja yhdistyksissä sekä niiden työntekijöissä. 

Vapaaehtoistyötä olen itsekin elämäni aikana tehnyt useassa eri yhdistyksessä, ja niiden kautta olen saanut lisäkoulutusta erilaisten elämäntilanteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn. Viimeiset 5 vuotta olen ollut aktiivisesti mukana MIELI Lohjan mielenterveys ry:n toiminnassa ja se on ollut erittäin opettavaista aikaa, joka on vahvistanut omaa osaamista erilaisten haasteiden ja kokemusten käsittelyssä.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu monista palasista ja on tärkeää oppia huomaamaan niitä omia voimavaroja. On aina mahtavaa huomata, kun ihminen uskaltaa tutkia itseään ja kasvattaa näin rohkeuttaan mennä varmemmin askelin eteenpäin.